2022. aasta lõpus leidis aset Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste keskuse hoone arhitektuurivõistlus. Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida parim arhitektuurilahendus Otepää vallas Nüpli külas Tehvandi Spordikeskuse nüüdisaegse tugiteenuste keskuse hoonele. Ehitis pidi arvestama olemasolevate piirnevate hoonete ning rajatistega ning sobituma väärtuslikku loodusmaastikku. Võistlusala hõlmas Tehvandi Spordikeskuse kinnistut. Kinnistu omanik ja töö tellija on Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus.

Võistluse tähtajaks 07.12.2022 kell 11:00 esitati kümme ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid hindamisele.

Žürii analüüsis ja hindas esitatud ideekavandite sisulist vastavust võistlusülesandes toodud tingimustele, arvestades kavandite ideelist, kunstilist ja vormilist kvaliteeti, samuti terviklahenduse selgust, funktsionaalsust ja paindlikkust ning planeeringulist lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi, arvestades hindamisele kaasatud ekspertide arvamusi ja hinnanguid kavandi ekspluatatsioonikulude kohta s.t. ehituslikku ökonoomsust ja kulude suurust hoone elukaare jooksul ning selle ehitushinda. Arhitektuurikonkursi žürii koosseis:

Jaak Mae, SA Tehvandi Spordikeskus (žürii esimees)

Tarvi Pürn, SA Tehvandi Spordikeskus

Raivo Kalda, Otepää Vallavalitsus

Mai Šein, Eesti Arhitektide Liit

Risto Parve, Eesti Arhitektide Liit

Egon Metusala, Eesti Arhitektide Liit

Kristian Nigul, Eesti Maastikuarhitektide Liit.

Eksperdina oli kaasatud SA Tehvandi Spordikeskus esindaja Kristjan Karis. Võistlustingimused koostas žürii sekretär Tiit Sild.

Võistluse žürii otsustas peale põhjalikku arutelu valida häälteenamusega esimese koha tööks võistlustöö „Kelp“, määrates talle preemia suurusega 10 000€. Võidutöö autoriks on OÜ Kauss Arhitektuur. Teise koha tööks Arhitekt Must OÜ võistlustöö märgusõnaga „Alpimaja“, määrates talle preemia suurusega 7500€ ning kolmanda koha tööks Salto AB OÜ võistlustöö märgusõnaga „Nõlvad“, määrates talle preemia suurusega 5000€.

Kaks ergutuspreemiat á 2500€ lähevad Dagopen OÜ võistlustööle „Ood“ ja OÜ Stuudio Tallinn võistlustööle „Küün“.

Esitatud töödega on võimalik tutvuda klikates üleval toodud nimedele.